Нормативтік құқықтық құжаттар

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 

2. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы

3. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

4. Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы

5. Қазақстан Республикасындағы Бала құқықтары туралы заң

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы

7. Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

8. Оқу орындарындағы студенттерге мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу және мөлшерін бекіту туралы заң

9. Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және кәсіптер (мамандықтар) бойынша біліктілікті беру қағидаларын бекіту туралы заң

10. “Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы”заң

11. Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы

12. Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы заң

13. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы заң

14. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік,  саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы заң

15. Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

16. Сабақты тоқтату ережесін бекіту туралы