2023 жылдың 10 сәуірінде колледжде «Өзін-өзі басқару күні» өтті. «Өзін — өзі басқару күні» — бұл оқушылардың өзін-өзі басқару дағдыларын дамытатын, дербестікке, тапсырылған іске жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейтін, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға ықпал ететін, өзінің ұйымдастырушылық қабілетін көрсетуге мүмкіндік беретін іс-шара. Іс-шараны қорытындылай келе, ең көп балл жинаған үздік дублерлер: Мемлекеттік тілде оқытатын топтарда — Молдакеш Нұрболат 14 ТЭМк тобы Орыс тілінде оқытатын топтарда — Сысоев Егор 11 ЭА тобы
19 апреля 2023 года в нашем колледже прошёл «День самоуправления»! Это мероприятие развивает у учащихся навыки самоуправления, воспитывает самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу, способствует формированию лидерских качеств, даёт возможность проявить свои организаторские способности и коммуникативные. Дублеров, набравших наибольшее количество баллов: В группах с государственным языком обучения — Молдакеш Нұрболат группа 14 ТЭМк В группах с русским языком обучения – Сысоев Егор группа 11ЭА.
Видео