Дебатная игра дебатного клуба «Жошы мұрасы» «Ділмар»

«Ділмар» дебат клубының ұйымдастыруымен Жошы ханның 800 жылдығына байланысты «Жошы мұрасы» тақырыбында 11-ТМк тобының арасында пікір-сайыс ойыны өтті. Пікір-сайыстың мақсаты: Білім алушылардың қазақ халқының төл тарихына студенттерді қызықтыру арқылы тарихты ұмытпауға шақыру.
Дебатный клуб «дильмар «провел дискуссионную игру среди 11 групп ГМК на тему» Наследие Джучи», посвященную 800-летию Джучи хана. Цель конкурса: призвать обучающихся не забывать историю, вовлекая студентов в историю казахского народа.
#көлік_колледжі
#тәрбие_жұмысы
#біртұтас_тәрбие_абай_облысы

Круглый стол “Жошы ұлысының құрылғанына 800 жыл”

Колледжімізде “Саяси хабарламашылар” үйірмесінің ұйымдастыруымен “Жошы ұлысының құрылғанына 800 жыл” тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Іс-шараның мақсаты — білім алушылардың Шыңғыс ұрпақтарының Еуразия кеңістігінде билік құруы, оның ішінде Алтын Орда –Жошы ұлысының құрылу себебі, Моңғол шапқыншылығының Қазақ хандығының құрылуына әсерін түсіндіру. Сол арқылы Қазақ халқының төл тарихына оқушыларды қызықтыру арқылы тарихты ұмытпауға шақыру.
В нашем колледже был проведен круглый стол на тему “800 лет со дня образования Улуса Джучи”, организованный кружком “политические посланники”. Цель мероприятия –разъяснение влияния монгольского нашествия на формирование Казахского ханства, в том числе причины образования улуса Алтын Орда-Джучи. Тем самым призывая учащихся к самобытной истории казахского народа, не забывать историю.
#көлік_колледжі
#тәрбие_жұмысы
#біртұтас_тәрбие_абай_облысы

Победители городской олимпиады

2024 жылдың 10 сәуірінде біздің колледж студенттері «Электротехникалық колледж» КМҚК ұйымдастырған қалалық сызу олимпиадасына қатысты, олимпиадаға қала колледждерінің 18 оқушысы қатысты, бірақ біздің студенттер көлік колледжінің ең мықты екенін дәлелдеді!
1 орын – Лаврентьев Валерий (жетекшісі: Жайсембаев Нурбек Даутович)
3 орын – Коваленко Антон (жетекшісі: Куандыкова Айжан Болатжановна)
I жалпы командалық орын!!!

10 апреля 2024 года студенты нашего колледжа участвовали в городской олимпиаде по черчению, организованной КГКП «Электротехнический колледж», в олимпиаде участвовало 18 учащихся колледжей города, но наши студенты доказали, что Колледж транспорта лучший!
1 место – Лаврентьев Валерий (рук. Жайсембаев Нурбек Даутович)
3 место – Коваленко Антон (рук. Куандыкова Айжан Болатжановна)
I общекомандное место!!!

Разъяснительную работу по аттестации

2024 жылдың 06 наурызында колледж әдіскері Қуандықова А.Б. аттестаттау бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді.
06 марта 2024 года методист колледжа Куандыкова А.Б. провела разъяснительную работу по аттестации.
#көлік_колледжі

Итоговая аттестация

Мемлекеттік қорытынды аттестаттау комиссия мүшелеріне 2024 жылдың 19.02-27.02. аралығында мемлекеттік тілде білім алатын 42ТРэк, 43 ТРэк топтарының студенттері Мемлекеттік біліктілік емтиханы мен дипломдық жұмыстарын сәтті тапсырды.
Членам государственной итоговой аттестационной комиссии с 19.02 по 27.02.2024 года студенты групп 42трэк, 43 ТРэк с государственным языком обучения успешно сдали государственный квалификационный экзамен и дипломные работы.
#колледж_транспорта
ВИДЕО

«Ключевые компетенции будущего»

2024 жылғы 20-21 ақпанда Абай облысы ББ «Көлік колледжі» КМҚК-да «Болашақтың негізгі құзыреттері» тақырыбында облыстық форсайт-семинар өтуде. Семинардың мақсаты «WorldSkills Abai – 2024» өңірлік чемпионатына дайындық шеңберінде ТжКББ ұйымдарының білім беру процесіне WorldSkills халықаралық қозғалысының стандарттарын енгізу бойынша озық педагогикалық тәжірибені жинақтау, жұмысшы кәсіптерінің беделін арттыру және қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін жоғары білікті кадрларды даярлау үшін жастарды техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі біліммен қамтуды кеңейту болып табылады.
20-21 февраля 2024 года в КГКП «Колледж транспорта» УО области Абай проходит областной форсайт-семинар на тему: «Ключевые компетенции будущего». Целью семинара является обобщение передового педагогического опыта по внедрению стандартов международного движения WorldSkills в образовательный процесс организаций ТиППО, в рамках подготовки к региональному чемпионату «WorldSkills Abai — 2024», повышение престижа рабочих профессий и расширение охвата молодежи техническим и профессиональным, послесредним образованием для подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям современного рынка труда

Факультета педагогических знаний и мастерства

15.02.2024 жылы Білімін және шеберлігін көтермелеу факультетінің аясында оқытушылар З.Ф. Суртаева, Б.Р. Мамонова техникалық цикл оқытушылары және ОӨШ үшін қызықты «Форд Байард» квест-ойынды өткізді.
15.02.2024 года в рамках Факультета педагогических знаний и мастерства преподаватели Суртаева З.Ф., Мамонова Б.Р. провели интересную Квест-игру «Форд Байард» для преподавателей технического цикла и МПО.
#колледж_транспорта,
Видео